Promocija - Zelena patrola u službi građana čini ekološke probleme vidljivim!!!