Konkursi

Vojvođanska zelena inicijativa svake godine objavljuje Nagradni konkurs iz raznih oblasti stvaralaštva i novinarskog izražavanja, za mlade sa teritorije Srbije i susednih država, s ciljem promocije zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Ovi konkursi imaju za cilj da podstaknu mlade autore i stvaraoce na aktivan i angažovan pristup zaštiti životne sredine. Osim toga, njihova kreativna rešenja mi koristimo za stvaranje specifičnog i prepoznatljivog imidža organizacije.

Nagrade na konkursima su učešće na kampovima, karavanima i seminarima iz oblasti ekološke edukacije, a najbolji radovi se objavljuju u Ekološkom kalendaru.