Mediji o nama

Manifestacija "Mladi, zdravo da ste!" na Štrandu
Izvor: Radio 021

Manifestacija pod nazivom  "Mladi, zdravo da ste!" održaće se na Štrandu i Đačkom igralištu, 15. i 16. maja. Cilj manifestacije je da se promoviše zdrav stil života kod mladih.

Sportske aktivnosti podrazumevaju učešće više od sto mladih iz omladinskih i ekoloških organizacija. Osim sportskih aktivnosti predviđene su i umetničke radionice (filmska, likovna, dramska, muzička...)

Takođe, predviđen je muzički i plesni program, koji podrazumeva izvođenje različitih muzičkih žanrova, koji neće stvarati preteranu buku i remetiti atmosferu na kupalištu, jer u pitanju je promocija zdravih stilova života.

U okviru kampanje "Gde god nađeš zgodno mesto ti drvo posadi!" volonteri Vojvođanske zelene inicijative će prikupljati potpise za peticiju kojom se od Skupštine grada Novog Sada traži donošenje Odluke o zaštiti i unapređenju javnih zelenih površina u Novom Sadu.

Program će trajati od 14 do 22 časa.

Prikaži / Sakrij ostatak teksta

Mladi, zdravo da ste
Izvor: Stakleno zvono

U organizaciji Vojvođanske zelene inicijative i omladinskih i ekoloških organizacija, manifestacija pod nazivom Mladi, zdravo da ste!“, održaće se na Štrandu (restoran Chicken Tikka) i Đačkom igralištu, od 14  do 22 h, 15. i 16. maja 2010. godine.

Ova manifestacija s održava s ciljem promocije zdravih stilova života kod mladih kroz organizovanje festivala sportskog, muzičkog, likovnog i ekološkog sadržaja po prvi put u Novom Sadu.

Sportske aktivnosti podrazumevaju učešće više od sto mladih iz omladinskih i ekoloških organizacija. Osim sportskih predviđene su i umetničke radionice (filmska, likovna, dramska, muzička…).

Takođe, predviđen je muzički i plesni program, koji podrazumeva izvođenje različitih muzičkih žanrova, koji neće stvarati preteranu buku i remetiti atmosferu na kupalištu, jer u pitanju je promocija zdravih stilova života.

Organizator manifestacije je Vojvođanska zelena inicijativa u saradnji s nekoliko omladinskih i ekoloških organizacija: Zeleni skok (Umetnička radionica "ReciklART", Likovna radionica "Pomoću štapa i kanapa";Literarna radionica "Ekološka himna"), udruženje "Nova – nova" (predavanje na temu bezbednost mladih u saobraćaju), EvroV ("The Middle Age Crisis band" i SO "Vojvodina-Novi Sad"), Novosadski humanitarni centar, Omladinski ekološki klub (promocija projekta Prva ekološka komuna i predavanje na temu "Permakultura - kao životni stil", Druid (prikazivanje dokumentarnih filmova iz oblasti zaštite životne sredine), ZORA XXI (izložba "Plakatom na zagađivača"), Zelena patrola, Zeleni krug (promocija 16. ekološkog časopisa "Ekolist"), Ekolife (breakdance plesne grupe iz Novog Sada)…

U okviru kampanje “Gde god nađeš zgodno mest TI DRVO POSADI!“ volonteri Vojvođanske zelene inicijative će prikupljati potpise za peticiju kojom se od Skupštine grada Novog Sada traži donošenje Odluke o zaštiti i unapređenju javnih zelenih površina u Novom Sadu.

Projekat "Mladi, zdravo da ste!" podržavaju: JP Gradsko zelenilo, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Gradsko veće za sport i omladinu, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine i MZ "Sonja Marinković".

Opšti cilj projekta je da se unaprede odnosi, saradnja i komunikacija, između samih NVO-a na području grada Novog Sada i uže okoline, i između NVO-a i mladih, studenata, građanstva i donatora.

Konkretni ciljevi i zadaci vezani za projekat su:

  • međusobno upoznavanje i jačanje komunikacije između NVO-a;

  • povećanje saradnje kako između NVO-a tako i između NVO-a i mladih;

  • jačanje odnosa između novoformiranih i već postojećih NVO-a;

  • upoznavanje mladih sa delovanjem, akcijama i radom NVO sektora;

  • aktivacija mladih za učešće u rešavanju problema;

  • povećanje svesti o značaju zdravih stilova života  i zaštite životne sredine

Fond za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine je osnovan s ciljem da pruži podršku NVO sa teritorije Vojvodine. U tom smislu poziva sve zainteresovane da se informišu o projektu "Mladi, zdravo da ste!" koji će se održati 15. i 16. maja 2010. godine, od 14  do 22 h, na Štrandu (kod mosta).

Prikaži / Sakrij ostatak teksta

Manifestacija "Mladi, zdravo da ste!"
Izvor: Fond za razvoj neprofitnog sektora

Fond za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine je u saradnji sa udruženjima građana "Zeleni skok" i "Nova_nova" organizovao u subotu 15. maja 2010. godine na Štrandu, manifestaciju "Mladi, zdravo da ste!", koja je okupila dvadesetak omladinskih i ekoloških organizacija iz Novog Sada. 

Uprkos lošem vremenu, uz četrdesetak gostiju i članova, realizovan je veći deo programa koji je planiran za prvi dan manifestacije. U okviru kampanje "Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi" volonteri Vojvođanske zelene inicijative prikupljali su potpise za peticiju kojom se od Skupštine grada Novog Sada, traži usvajanje Odluke o zaštiti i unapređenju javnih zelenih površina u gradu. Predstavnici mesne zajednice “Sonja Marinković“ i Vojvođanske zelene inicijative su sa volonterima iz drugih ekoloških organizacija uspešno posadili četiri drveta – albicije - na Štrandu.

Ono sa čime su se posetioci mogli upoznati u toku prvog dana manifestacije, jeste rad NVO sektora i pojedinih omladinskih i ekoloških organizacija koje su bili gosti manifestacije. Imali su priliku, pored međusobnog upoznavanja, da se upoznaju i sa projektima koji su u toku kao i sa projektima koji se planiraju u bliskoj budućnosti.

U okviru umetničke radionice, posetioci su imali priliku da vide izložbu radova pod nazivom "PLAKATOM NA ZAGAĐIVAČA" gde su bili izloženi neki od najboljih radova koji su prispeli na konkurs u organizaciji udruženja građana "ZORA XXI" i Vojvođanska zelena inicijativa, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na ozbiljne probleme u oblasti životne sredine.

Marinko Velemir iz udruženja "Zeleni skok", koordinator projekta žali zbog toga što nije mogao biti realizovan program manifestacije u potpunosti: - "Ipak...izuzetno sam zadovoljan brojem prijavljenih organizacija i učesnika. Imali smo priliku da se upoznamo s velikim brojem projekata koji su u toku. Atmosfera tokom cele manifestacije je bila odlična i čime smo zapravo ostvarili naš glavni cilj, a to je upoznavanje i druženje velikog broja organizacija.Tokom same manifestacije su dogovorene nove zajedničke aktivnosti, što je takođe bio jedan od ciljeva manifestacije. Mnoge organizacije raspolažu značajnim ljudskim resursima i uspeli smo da ih okupimo oko novih ideja i dugoročne saradnje."

Dr Milica Matavulj, predsednica UO u Vojvođanskoj zelenoj inicijativi, bila je medju prvima koja je dala potpis za peticiju Skupštini grada Novog Sada, radi donošenja Odluke o zaštiti i unapređenju javnih zelenih površina u gradu Novom Sadu. Prilikom potpisivanja peticije Dr Matavulj je izjavila:
- "U poslednjih 20 godina u gradu Novom Sadu došlo je do drastičnog smanjenja javnih zelenih površina. Novi Sad je bio jedan od najzelenijih gradova u Evropi, sad smo došli do samoga dna te lestvice, na 8 kvadratnih metara po stanovniku. Vojvođanska zelena inicijativa je započela projekat "Gde god nađeš zgodno mesto, TI DRVO POSADI" u okviru koga pored prikupljanja potpisa građana za peticiju vršimo i ozelenjavanje pojedinih delova grada. Takođe, naša kampanja podrazumeva informisanje i edukaciju o značaju javnih zelenih površina u gradu, kao i ukazivanje na posledice po zdravlje i kvalitet života građana u slučaju ne rešavanja ovog problema."

Vesna Forkapić, predsednica MZ "Sonja Marinković" koja se uključila u ovu kampanju kroz konkretan doprinos pri sađenju mladih stabala na Štrandu: - "Naša MZ je našla dobre saradnike u ekološkim organizacijama, za dugoročno i sistematično delovanje u nastojanju da se učini konkretan doprinos zaštiti životne sredine".

Borislavka Dimitrov iz udruženja eko-novinara EKO VEST, je predstavila svoje udruženje i trenutne aktivnosti. Borislavka je naglasila: "Edukacija novinara o pitanjima životne sredine je naš glavni zadatak koji uspešno realizujemo već nekoliko godina. Naše udruženje okuplja preko 50 novinara iz različitih medija sa cele teritorije Srbije. Pored podrške ekološkim organizacijama, vršimo konstantnu obuku mladih novinara o problemima životne sredine kao i o novinarskim veštinama kao što je istraživačko novinarstvo. Naglašavam da je saradnja NVO i medija od velikog značaja za podizanje ekološke svesti građana."

Nakon predavanja o "Permakulturi", što je zapravo metoda za dizajniranje ljudskih naselja na osnovu primera iz prirode, Marko Rokvić iz Omladinskog ekološkog kluba istakao je da projekat Ekološka komuna upravo zahteva saradnju velikog broja organizacija i pojedinaca: -"Ekološka komuna će predstavljati centar za edukaciju o principima Permakulture i eko sela ali i promociju načina života u skladu sa prirodom. U okviru ovog projekta sarađujemo sa nekoliko organizacija ali kako je ovaj projekat višegodišnji, međunarodnog karaktera poželjno je što veći broj zainteresovanih organizacija i pojedinaca. Upravo je ova manifestacija bila pravo mesto za širenje ideje i uspostavljanje novih oblika saradnje."

Ruža Helać iz Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine, koji je jedan od organizatora ove manifestacije, izjavila je: - "Moram da istaknem da je ova inicijativa potekla iz NVO sektora i drago nam je da smo bili u prilici da se pridružimo organizovanju ove manifestacije. Cilj osnivanja Fonda je upravo podrška civilnom sektoru na teritoriji Vojvodine. Ovaj put su se okupile NVO sa teritorije Novog Sada s čijim aktivnostima smo, uglavnom, upoznati. Međutim, danas smo bili u prilici da vidimo da postoji i veliki broj organizacija, nedavno osnovanih, kojima bi za početak delovanja bilo neophodno organizovati seminare na teme upravljanje organizacijom i upravljanjem projektima, kako bi maksimalno iskoristili svoje resurse i izašli u susret potrebama građana, što je i osnovni cilj osnivanja udruženja građana."

NVO "Nova Nova" je jedan od organizatora ove manifestacije. Igor Valušek, iz organizacije rekao je: "Zadovoljni smo što smo bili domaćini ovolikom broju udruženja građana. Kao što vidite, ugostiteljski objekat "Chicken Tikka" ima sve uslove za održavanje različitih manifestacija i skupova, i mnogi učesnici su izrazili želju da organizuju svoje buduće aktivnosti upravo u ovom objektu. Naravno, rado ćemo sarađivati i ubuduće. NVO Nova Nova najavljuje i Međunarodni festival mladih, koji ćemo organizovati sa našaim prijateljima iz civilnog sektora za Svetski dan mladih."

Održana je promocija 16. broja ekološkog časopisa EKO LIST. Petar Ćulibrk, PR  časopisa naglasio je kako je veliki uspeh u današnjim vremenima objaviti 16. broj časopisa.
- "Časopis se bavi promocijom zdravih stilova života, održivog razvoja i zaštite životne sredine. Izmedju ostalog u časopisu se mogu pronaći primeri pozitivne prakse iz regiona, aktuelne teme iz oblasti zaštite životne sredine kao i pregled aktivnosti ekoloških organizacija u predhodnom periodu. Časopis je u funkciji razmene dobrih ideja u regionu."- zaključio je Petar Ćulibrk.

NVO "Eco creativ world" je predstavio časopis za promociju ekstremnih sportova pod nazivom "SWICH pages". Jan Marčok, umetnički direktor ovog časopisa, je rekao:
- "U pripremi je treći broj časopisa, koji je jedinstven po temama i pristupu na teritoriji Srbije. Ovo je časopis koji prati interesovanja mladih u oblasti ekstremnih sportova i izlazi u susret njihovoj potrebi da predstave svoje rezultate i da se informišu iz ove oblasti." Ovaj časopis je, između ostalog, u prethodnom broju promovisao breake dance i grupe iz regiona, koje se bave ovom vrstom plesa. Promociji je časopisa je prisustvovao Mitar Arsenović aka Helix  iz breake dance grupe Just2cool iz Bijeljine. Mitar nam je rekao da je velika stvar to što se pojavio  časopis koji promoviše ekstremne sportove i ovu vrstu aktivnosti mladih na pravi način. – "Časopis "SWICH pages" piše informativno i nesenzacionalistički, u funkciji razbijanja predrasuda o ekstremnim sportovima i mladima koji se bave ovim sportovima. Mitar Arsenović, inače i koordinator udruženja gradjana "Zdravo! ", će časopis promovisati na takmičenju "Zaplešimo" koji organizuje TV Hayat iz Sarajeva.

Manifestacija "Mladi, zdravo da ste!" okupila je i mlade NVO: Projector, Ecolife, Nova-Nova i EvroV, koje su se ovom prilikom upoznale sa aktivnostima ekoloških i omladinskih organizacija kroz projekte koje su u toku. Obi Nwora, iz organizacije "Ecolife" je rekao:
- "Naša organizacija postoji već dve godine i okuplja veliki broj kreativnih ljudi. U međuvremenu nismo bili u prilici da realizujemo neki ozbiljniji projekat. Jasno je da je nedostatak novca u pitanju. Veliki je broj NVO koje apliciraju kod institucija za mala finansijska sredstva, koja se usmeravaju za civilni sektor s obzirom na ekonomsku krizu. Ovde smo se upoznali sa organizacijama sa sličnim interesovanjima i problemima, i dogovorili se da udružimo resurse i realizujemo nekoliko većih projekata u narednm periodu. Kao prvi projekat planiramo da organizujemo čišćenje MZ "Sonja Marinković" povodom Svetskog dana zaštite životne sredine a zatim i Medjunarodni festival mladih povodom Svetskog dana mladih u avgustu ove godine."

Ovu manifestaciju su podržali: JP Gradsko zelenilo, MZ "Sonja Marinković", Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine.

Prikaži / Sakrij ostatak teksta

Na Štrandu za vikend festival mladih
Izvor: Ratio-televizija Vojvodine

NOVI SAD - Manifestacija "Mladi zdravo da ste!", kao festival sportskog, muzičkog, likovnog i ekološkog sadržaja biće održan prvi put u Novom Sadu, 15. i 16. maja na Štrandu.

Više od sto mladih iz omladinskih i ekoloških organizacija učestvovaće u sportskim aktivnostima i filmskim, likovnim, dramskim i muzičkim umetničkim radionicama.

Predviđen je i plesni i muzički program različitih muzičkih žanrova, za koji organizatori najavljuju da neće stvarati preteranu buku i remetiti atmosferu na kupalištu, jer je u pitanju promocija zdravih stilova života.

Volonteri Vojvođanske zelene inicijative će u okviru kampanje "Gde god nađeš zgodno mesto ti drvo posadi" na Štrandu prikupljati potpise za peticiju kojom se od Skupštine grada Novog Sada traži donošenje Odluke o zaštiti i unapređenju javnih zelenih površina u Novom Sadu.

Manifestaciju organizuje Vojvođanska zelena inicijativa sa nekoliko omladinskih i ekoloških organizacija, a podržavaju ih JP Gradsko zelenilo, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Gradsko veće za sport i omladinu, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine i MZ "Sonja Marinković".

Prikaži / Sakrij ostatak teksta

U Novom Sadu tokom vikenda promocija zdravog života
Izvor: Eko radio

Vojvodjanska zelena inicijativa i još nekoliko ekoloških udruženja organizovaće tokom vikenda promociju zdravih stilova života na Štrandu u Novom Sadu. Manifestacija "Mladi, zdravo da ste" biće organizovana u subotu i nedelju na Štrandu i Djačkom igralištu i trajaće od 14 do 22 sata, najavila je Vojvodjanska zelena inicijativa.

Najavljeno je da će u sportskim aktivnosti učestvovati više od sto članova omladinskih i ekoloških organizacija.

Pored sportskih aktivnosti predvidjene su i umetničke radionice (filmska, likovna, dramska, muzička), kao i muzički i plesni program.

U okviru kampanje "Gde god nadješ zgodno mesto ti drvo posadi" volonteri Vojvodjanske zelene inicijative će prikupljati potpise za peticiju kojom se od Skupštine Novog Sada traži usvajanje Odluke o zaštiti i unapredjenju javnih zelenih površina u tom gradu.

Prikaži / Sakrij ostatak teksta

Na Štrandu za vikend festival mladih
Izvor: Naslovi

NOVI SAD - Manifestacija "Mladi zdravo da ste!", kao festival sportskog, muzičkog, likovnog i ekološkog sadržaja biće održan prvi put u Novom Sadu, 15. i 16. maja na Štrandu.

Više od sto mladih iz omladinskih i ekoloških organizacija učestvovaće u sportskim aktivnostima i filmskim, likovnim, dramskim i muzičkim umetničkim radionicama.

Predviđen je i plesni i muzički program različitih muzičkih žanrova, za koji organizatori najavljuju da neće stvarati preteranu buku i remetiti atmosferu na kupalištu, jer je u pitanju promocija zdravih stilova života.

Volonteri Vojvođanske zelene inicijative će u okviru kampanje "Gde god nađeš zgodno mesto ti drvo posadi" na Štrandu prikupljati potpise za peticiju kojom se od Skupštine grada Novog Sada traži donošenje Odluke o zaštiti i unapređenju javnih zelenih površina u Novom Sadu.

Manifestaciju organizuje Vojvođanska zelena inicijativa sa nekoliko omladinskih i ekoloških organizacija, a podržavaju ih JP Gradsko zelenilo, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Gradsko veće za sport i omladinu, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine i MZ "Sonja Marinković".

Prikaži / Sakrij ostatak teksta

Na Štrandu za vikend festival mladih
Izvor: najvesti.com

NOVI SAD - Manifestacija "Mladi zdravo da ste!", kao festival sportskog, muzičkog, likovnog i ekološkog sadržaja biće održan prvi put u Novom Sadu, 15. i 16. maja na Štrandu.

Više od sto mladih iz omladinskih i ekoloških organizacija učestvovaće u sportskim aktivnostima i filmskim, likovnim, dramskim i muzičkim umetničkim radionicama.

Predviđen je i plesni i muzički program različitih muzičkih žanrova, za koji organizatori najavljuju da neće stvarati preteranu buku i remetiti atmosferu na kupalištu, jer je u pitanju promocija zdravih stilova života.

Volonteri Vojvođanske zelene inicijative će u okviru kampanje "Gde god nađeš zgodno mesto ti drvo posadi" na Štrandu prikupljati potpise za peticiju kojom se od Skupštine grada Novog Sada traži donošenje Odluke o zaštiti i unapređenju javnih zelenih površina u Novom Sadu.

Manifestaciju organizuje Vojvođanska zelena inicijativa sa nekoliko omladinskih i ekoloških organizacija, a podržavaju ih JP Gradsko zelenilo, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Gradsko veće za sport i omladinu, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine i MZ "Sonja Marinković".

Prikaži / Sakrij ostatak teksta